Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website telecom-update.nl.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

De Privacy Policy kunt u hier vinden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Deze website en haar eigenaar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij telecom-update.nl, haar eigenaar of bij derden welke bij toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.